Academie voor Landschapsfotografie

Algemene voorwaarden

Welkom bij michelvoogd.com. Deze website is eigendom van en wordt beheerd door Medfo Online Educatie, gevestigd in Hellevoetsluis, Nederland. Door onze website, onze producten en onze diensten te gebruiken gaat u akkoord met de algemene voorwaarden zoals vermeld in dit beleid, hierna genoemd “Gebruikersovereenkomst”.

Deze overeenkomst is van kracht sinds 20 april 2021

Wij behouden het recht om deze gebruikersovereenkomst van tijd tot tijd zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. U erkent en gaat ermee akkoord dat het uw verantwoordelijkheid is om deze gebruikersovereenkomst periodiek te raadplegen om uzelf vertrouwd te maken met eventuele wijzigingen. Met het verdere gebruik van deze site na dergelijke wijzigingen erkend u het gebruik van deze gewijzigde algemene voorwaarden.


Artikel 1 - Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

- Consument: de natuurlijke persoon die het gratis of betaalde product ontvangt
- Student: de natuurlijke persoon die het betaalde product ontvangt en toegang heeft tot de online studentenomgeving.
 -Product: online cursus, ebook, webinar, coaching of enig ander digitaal product bedoeld om kennis te vergroten en/of te ondersteunen bij de digitale
   verwerking van foto’s

Artikel 2 - Identiteit van de Academie voor Landschapsfotografie
Naam: Michel Voogd
Statutaire Naam: Medfo Online Educatie
Handelsnaam: Academie voor Landschapsfotografie
Vestigingsadres: Branding 28, 3224GA, Hellevoetsluis
Telefoonnummer: 06-27383117 met standard voicemaillink naar het emailadres
Emailadres: support@michelvoogd.com
KVK-nummer: 82582696
BTW-nummer: NL003701515B21

Artikel 3 - Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke offerte, verkoop, cursus en producten van de Academie van Landschapsfotografie.

Artikel 4 - Inschrijving
1.   Het inschrijven bij de Academie voor Landschapsfotografie gebeurd op de website middels het invullen van het inschrijfformulier of bij aankoop
      van een product door het invullen van het afrekenformulier op de betaalpagina. Dit geldt zowel voor de betaalde als de onbetaalde producten.
2.   Bij het inschrijven bij de Academie voor Landschapsfotografie ontvangt de nieuwe consument/student een welkomstbericht per email alsmede
      een email met daarin de inloggegevens die toegang geven tot de persoonlijke leeromgeving van de student. Ook een bevestiging van de aanschaf
      van een product wordt middels email bevestigd.
3.   Door inschrijving bij de Academie voor Landschapsfotografie accepteert de consument/student de algemene voorwaarden en het privacybeleid.

Artikel 5 - Prijzen en betaling
1.   Bij aanschaf van een product van de Academie voor Landschapsfotografie geldt de prijs die op dat moment op de website is vermeld.
2.   Alle vermelde prijzen zijn vermeld inclusief BTW.
3.   De betaling geschiedt op de betaalpagina waar via de aldaar aangeboden betaalmogelijkheden betaald wordt voor het product
4.   Het volledige bedrag van het product dient in een keer te worden betaald, tenzij voor een product een betaling in termijnen aangeboden wordt.
5.   Indien er sprake is van een betaling in termijnen dient de consument alle termijnen op het vooraf bepaalde tijdstip te voldoen, ook indien de
      consument besluit voortijdig te stoppen met de cursus.

Artikel 6 - Herroepingsrecht
1.   De Academie voor Landschapsfotografie biedt een standaard niet-goed-geld-terug garantie aan van 14 dagen op alle online cursussen. Als u vindt
      dat uw aankoop niet de juiste beslissing was, neem dan binnen 14 dagen na aanschaf contact op dmv een mail naar support@michelvoogd.com en
      laat ons weten dat u een terugbetaling wilt.
2.   Na dag 14 om 23:59 CET zijn betalingen niet restitueerbaar en bent u verantwoordelijk voor de volledige betaling van de kosten van de online cursus
      of programma, ongeacht of u de cursus of het programma voltooid.
3.   De niet-goed-geld-terug garantie zoals genoemd in lid 1 geldt alleen indien maximaal 25% van de online cursus bekeken is.
4.   Voor iedere online cursus is het slechts eenmaal mogelijk om geld terug te vragen.

Artikel 7 - Aansprakelijkheid
1.   De Academie voor Landschapsfotografie is niet aansprakelijk voor enige schade van welke aard dan ook, die veroorzaakt is of verband houdt met de
      activiteiten en deelname aan de cursussen en training, zowel betaald als gratis, van de Academie voor Landschapsfotografie.
2.   Indien de Academie voor Landschapsfotografie ondanks het bepaalde in lid 1 wel aansprakelijk is voor enige schade, dan zal deze schade beperkt
      zijn tot maximaal het aankoopbedrag. Indirecte schade wordt niet vergoed.
3.   De Academie voor Landschapsfotografie is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit aankoopadviezen die worden verstrekt.

Artikel 8 - Intellectueel eigendom
1.   De Academie voor Landschapsfotografie is eigenaar en rechthebbende van alle producten van intellectueel eigendom, zoals de online cursussen,
      ebooks, digitale tools etc.
2.   Het is niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming producten van de Academie voor Landschapsfotografie te
      vermenigvuldigen, te reproduceren, te verhandelen, door te verkopen, te delen of openbaar te maken op welke wijze dan ook.
3.    Studenten van de Academie voor Landschapsfotografie bezitten een persoonsgebonden account welke inloggegevens niet met derden gedeeld en
       gebruikt mag worden. Bij overtreding kan het account van de student geblokkeerd worden.
4.   Online cursussen blijven eigendom van de Academie voor Landschapsfotografie, maar de student die een product heeft aangeschaft heeft een
      levenslange toegang. Dit is een onbeperkte toegang zolang de Academie voor Landschapsfotografie bestaat. Mocht de Academie voor
      Landschapsfotografie ophouden te bestaan, dan krijgt de student de mogelijkheid om de digitale producten te downloaden zodat ze toch
      levenslang gebruikt kunnen worden.

Artikel 10 - Verwerpelijke zaken
Inhoud met betrekking tot pornografie, illegale activiteiten van iedere soort, haat en racisme mag niet worden bevorderd en worden uitgedragen via de Academie voor Landschapsfotografie. Wij behouden ons het recht voor om het eindbesluit te nemen over wat juist is. Overtreders kunnen zonder kennisgeving worden uitgeschreven.

Artikel 11 - Klachten
Bij klachten kan er contact worden opgenomen met de Academie voor Landschapsfotografie via de email door een mail te sturen naar: support@michelvoogd.com

Artikel 12 - Toepasselijk recht
Op alle producten, offertes en rechtsbetrekking tussen de consument/student en de Academie voor Landschapsfotografie is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden daarbij aanhangig gemaakt bij de bevoegde rechter in Rotterdam.

Als u vragen of opmerkingen heeft over deze gebruikersovereenkomst zoals hierboven beschreven, kunt u met ons contact opnemen op: support@michelvoogd.com.

Academie voor Landschapsfotografie

michelvoogd.com | Copyright ©2022 | Alle Rechten Voorbehouden
Powered By ClickFunnels.com